فهرست مقالات


، ۱۳۸۲، جلد ۱۱، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Determination of absorbed ratio in I-131 dosimetry using MCNP-4A [Persian] ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۸ بار
۲ Effects of treatment with radioiodine (¹³¹I) on the gonadal function of the hyperthyroid patients ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۵ بار
۳ ¹³¹I-MIBG scintigraphy in Carcinoid tumor with liver metastases (Case report) [Persian] ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۰ بار
۴ Qualitative evaluation of Chang method of attenuation correction on heart SPECT by using custom made heart phantom ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۷۰ بار
۵ Production and quality control of 82mRb and primary PET scans using its radiopharmaceutical for heart examinations [Persian] ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۸ بار
۶ Gamma scintigraphy in the evaluation of drug delivery systems [Persian] ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۷ بار
۷ Evaluation of role of brain SPECT in diagnosis of post stroke dementia [Persian] ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۷۵ بار
۸ Calculation of 99mTc-DTPA transit times in normal kidney [Persian] ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۷۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه