فهرست مقالات


، ۱۳۹۱، جلد ۲۰، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Comparison of ISI web of knowledge, SCOPUS, and Google Scholar h-indices of Iranian nuclear medicine scientists ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۹۵ بار
۲ Improved quantification of salivary gland scintigraphy by means of factor analysis ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۸۸ بار
۳ Effect of scatter coincidences, partial volume, positron range and non-colinearity on the quantification of FDOPA Patlak analysis ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۰۷ بار
۴ Preparation and quality control of scandium-46 bleomycin as a possible therapeutic agent ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۱۲ بار
۵ Synthesis and biological evaluation of 99mTc(CO)3-OH-PP-CS2 for brain receptor imaging ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۰۹ بار
۶ The effect of prednisolone on the sensitivity of Technetium 99m-methylene diphosphonate ( 99m Tc-MDP) scintigraphy to detect simulated closed fracture in the rat tibia ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۹۰ بار
۷ Multiple brown tumors in a patient with parathyroid adenoma depicting affinity for both 99mTc -pertechnetate and 99mTc-MIBI: Evaluation with hybrid SPECT/CT ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۹۲ بار
۸ Lateral thyroid ectopia ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۰۱ بار
۹ Radioimmunotherapy-based treatment of cancer ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۹۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه