فهرست مقالات


، ۱۳۷۴، جلد ۳، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Imaging of parathyroid lesions with radionuclides - Is it worth doing? ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۳ بار
۲ Sensitivity and specificity of thallium-technetium subtraction scan in localization of the parathyroid adenoma [Persian] ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۵ بار
۳ 131I-MIBG imaging in evaluation of neuro-endocrine (APUD) tumors [Persian] ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۷۶ بار
۴ Breast cancer imaging: a new role of Tc-99m sestamibi prone scintimammography for diagnosisof breast cancer ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۸ بار
۵ Preparation of Tc-sn-colloid kit for liver-spleen imaging [Persian] ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۳ بار
۶ The role of isotope scans in evaluation of acute scrotal pain (11 casess) [Persian] ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۷۱ بار
۷ A three-year survey of film badge service performance in Iran ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۷۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه