۱۳۸۸/۱۰/۸، جلد ۱۷، شماره ۲، صفحات ۳۴-۴۱

عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Evaluation of [67Ga] citrate in the detection of various microorganism infections in animal models
چکیده انگلیسی مقاله   Introduction: Gallium-67 citrate has been known as a good infection agent in nuclear medicine for decades. In this work the value of 67Ga-citrate has been investigated in infected animal models using SPECT imaging at optimized/standardized conditions. Methods: The bacterial (Staphylococcus aureus; S.a. and Escherichia coli; E.c.) and fungal (Candidae albicans; C.a.) species from standard sources were cultured according to the standard procedures and wild-type NMRI rats were inoculated by the injection of 5x107 microorganisms (MO) into their thighs and animals incubated for infection site formation for 2 and 3 days followed by iv injection of freshly prepared 67Ga-citrate (45-50 µCi) and SPECT imaging performed at 2 ,4 and 24 hours post injection in parallel with control groups. Results: In S.a.-infected rats 67Ga-citrate demonstrated hot spot foci at all time intervals esp. 24h post injections in contrast with normal animal scans. In case of C.a., the infected animals also demonstrated significant accumulation foci being most significant after 24h. In E.c.-infected animals however weak positive scans were obtained even after 24 hours. Conclusion: Our animal models developed for the evaluation of new infection-targeting agents were successfully positive using 67Ga scan. These models can also be used in the evaluation of newly developed antibiotics in animal models for in vivo studies. The efficacy of 67Ga-scan in our microorganism infection models can be summarized as S.A.>C.a.>E.c..
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Iran, meta-analysis, trend of infertilityGated myocardial perfusion SPECT, Quantification, segmental scoring, Meckel’s scan, Meckel’s diverticulum, Gastrointestinal bleeding, Technetium Pertechnetate scintigraphy, Thiosemicarbazone, 191Os, Radiolabeling, Biodistribution, RBBB, Myocardial perfusion, Gated SPECT, Coronary artery disease, Effective dose, Nuclear medicine procedures, Collective effective dose, Tc99m MIBI parathyroid scintigraphy, Myocardium perfusion gated SPECT, Parathyroid adenoma, Skeletal scintigraphy, Fluid restriction, Tc-99m MDP, Image quality, Bone to soft tissue ratio, Radiology, Nuclear medicine, Medical imaging, Bibliometric study, Iran, Hyperthyroidism, Radioactive iodine, Sexual hormones, Semen analysis, Attenuation correction, Artifact, Color intensity, SPECT, Thyroid, I-131, Absorbed ratio, Monte-Carlo, Absorbed dose, MCNP-4A, Carcinoid Tumor, Liver metastases, ¹³¹I-MIBG scintigraphy, Quality Control, PET, 82mRb, 82Kr, Myocardial perfusion, Drug delivery systems, Gamma-scintigraphy, Neutron activation, Pharmacoscintigraphy, Post stroke dementia, Cerebral perfusion SPECT, ECD, 99mTc-DTPA, Renography, Deconvolution, Renal transit time parameters, Nuclear medicine, PET tracer, Gallium, Copper, Tc-94m, Minimally invasive radio-guided surgery, Hyperparathyroidism, Tc-99m sestamibi, Parathyroid adenoma, Parathyroid hyperplasia, Bombesin, 99mTc, Tumor, HYNIC, Radioiodine therapy, TLD, Thyroid cancer, Absorbed dose, Myocardial perfusion scan, Ischemic heart disease, Risk factors, Demographic data, Military hospital, Evidence based medicine, Nuclear medicine, Evidence based medicine, Nuclear medicine, Critical appraisal, Sensitivity, Specificity, Cavernous hemangioma, Radionuclide imaging, 99mTc-RBC, Attenuation correction, Myocardial perfusion, SPECT, Radio-iodine therapy, Liothyronine, Thermoluminescent dosimeter, Accumulated dose, Exposure rate, 106Ru eye plaque, Dose calculation, Mathematical human eye model, MCNP4C code, Sentinel lymph node, Tc-99m antimony sulfide colloid, Lymphoscintigraphy, Skin marking, Osteoporosis, Type 2 diabetes, Postmenopausal, BMD, Streptokinase, Gallium-67, Thrombosis, SPECT, Radiopharmaceuticals, Breast uptake, Myocardial perfusion scan, Tc-99m sestamibi, Tc-99m pertechnetate scan, Meckel’s diverticulum, Gastrointestinal bleeding, PET, Sensitivity, SPECT, Spatial resolution, Temporal resolution, Dynamic imaging, Attenuation, Collimator, Random coincidence, Animal imaging, Dual isotope imaging, Time-of-Flight, Artifact, Bone scan, Catheter, PSA, Prostate, RIA, Standard matrix, Human serum, Myocardial perfusion scan, Leptin, BMI, [14C]Clozapine, Radiochemical purity, High performance liquid chromatography, Liquid scintillation spectrometer, Renography, Diuretic, 99mTc-DMSA, Differential renal function, Complications, Dipyridamole, Blood pressure changes, 99mTc-MIBI, Brain SPECT, Brain tumor recurrence, Radiation necrosis, Neuroendocrine tumors, Somatostatin receptors, Targeted therapy, Sm-153, EDTMP, Radiopharmaceutical, Therapy, Biological evaluation, Ursodeoxycholic acid, Hepatobiliary scintigraphy, 99mTc-BRIDA, Infantile jaundice, Neonatal hyperbilirubinemia, Positron emission tomography (PET), Scanner performance, Gate, Gallium-67 scintigraphy, Infection animal models, SPECT, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candidae albicans,

نویسندگان مقاله 30949---30950---30951---30952---30953---30954---

نشانی اینترنتی http://irjnm.tums.ac.ir/pdf_534_ca9f582094a26da648915fb48e9558d8.html
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده eng
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Original Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات