برای استفاده از این بخش باید با نام کاربری در پایگاه وارد شوید: فرم ثبت نام | ورود به پایگاه

فهرست کارگاه‌های آموزشی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

لطفا براى مشاهده مشخصات كامل هر كدام از كارگاه‌ها روى نام آن‌ها و يا «دکمه جزئيات» كليك كنيد. براى ثبت نام در هركدام از كارگاه‌ها، برای بار اول ابتدا بايستی از طريق گزينه ثبت‌نام بالا سمت چپ صفحه، در سامانه ثبت‌نام کنيد. پس از ورود به سامانه و مراجعه به صفحه حاضر، كافى است کارگاه موردنظر را انتخاب کرده و سپس در صفحه بانک، هزينه آن را پرداخت نمائيد. پس از پرداخت هزينه، ثبت‌نام شما قطعی خواهد بود.

توجه: حد نصاب شرکت کنندگان برای برگزاری هر کارگاه، حداقل ده نفر خواهد بود. چنانچه تعداد ثبت‌نام کنندگان در هر کارگاه به حدنصاب ده نفر نرسد، کارگاه برگزار نشده و به جای ثبت‌نام صورت گرفته، حق شرکت در کارگاه ديگری به افراد ثبت‌نام کننده داده خواهد شد. متاسفانه امکان بازگرداندن هزينه ثبت‌نام پرداخت شده، در هرصورت به فرد پرداخت کننده وجود ندارد.

انتخاب
عنوان کارگاه
تاریخ برگزاری
ظرفیت باقیمانده
جزییات
مدرس: دکتر فرزانه امین پور
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۷/۲۴ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۷/۲۴ - ساعت 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 18 نفر ظرفیت باقیمانده -
مدرس: دکتر فرزانه امین پور
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۸/۱۵ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۸/۱۵ - ساعت 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 16 نفر ظرفیت باقیمانده -
مدرس: دکتر فرزانه امین پور
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۹/۱۳ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۹/۱۳ - ساعت 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 16 نفر ظرفیت باقیمانده -
مدرس: دکتر فرزانه امین پور
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۹/۲۰ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۹/۲۰ - ساعت 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 17 نفر ظرفیت باقیمانده -
مدرس: دکتر فرزانه امین پور
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۹/۲۷ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۹/۲۷ - ساعت 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده -
مدرس: دکتر فرزانه امین پور
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ - ساعت 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده -
مدرس: دکتر فرزانه امین پور
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۱۱/۲ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۱۱/۲ - ساعت 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 16 نفر ظرفیت باقیمانده -
مدرس: دکتر فرزانه امین پور
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۱۲/۷ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۱۲/۷ - ساعت 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده 8 نفر
مدرس: دکتر فرزانه امین پور
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ - ساعت 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده 15 نفر

© 2016 All Rights Reserved | TUMS Workshops Management System

Designed & Developed by : Yektaweb