کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آدرس کتابخانه

خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان پورسینا، پلاک ۷، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

تلفن: ۸۸۹۸۷۹۶۴-۰۲۱

فاکس: ۸۸۹۸۷۹۶۴-۰۲۱

پست الکترونیک: centlib@tums.ac.ir