کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارتباط با ما

آدرس:  تهران، بلوار کشاورز، خیابان قدس، خیابان پورسینا، پلاک ۷، کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن: ۸۸۹۸۷۹۶۴۰۲۱

فاکس: ۸۸۹۸۷۹۶۴-۰۲۱

پست الکترونیک: centlib@tums.ac.ir