کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اورژانس، آتش‌نشانی و مرکز زلزله‌نگاری

ردیف نام سازمان
شماره تماس
۱ هلال احمر ۱۱۲
۲ اورژانس ۱۱۵
۳ آتش‌نشانی ۱۲۵
۴ زلزله‌نگاری ۸۸۰۰۱۱۱۵۴-۶