کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تماس با ما

تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان پورسینا، پلاک ۷، کتابخانه‌مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

📧پست الکترونیکی: centlib@tums.ac.ir

☎ دفتر کتابخانه مرکزی: ۸۸۹۵۸۱۹۵-۰۲۱

نمابر کتابخانه مرکزی: ۸۸۹۵۸۱۹۶۰۲۱

✉️کد پستی: ۱۴۱۷۶۵۴۵۱۱

شماره شابکا کتابخانه‌مرکزی: IR-200880224