کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه‌های شش ماهه اول سال ۱۴۰۱

کارگاه‌های آموزشی و تخصصی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱
ردیف عنوان کارگاه تاریخ نام مدرس منابع درسی اسامی شرکت‌کنندگان لینک خبر
۱ مدیریت مجلات با نرم‌افزار OJS (ویژه کارشناسان مجلات دانشگاه علوم پزشکی تهران) ۱۴۰۱/۳/۱۱ خانم دکتر راضیه زاهدی PDF اسامی شرکت‌کنندگان OJS مدیریت مجلات با نرم‌افزار OJS
۲ مدیریت مجلات با نرم‌افزار یکتاوب (ویژه کارشناسان مجلات دانشگاه علوم پزشکی تهران) ۱۴۰۱/۳/۲۵ خانم دکتر راضیه زاهدی PDF اسامی شرکت‌کنندگان کارگاه یکتاوب مدیریت مجلات با نرم‌افزار یکتاوب
۳ شیوه ایجاد کد و ساخت پروفایل پژوهشی در ORCID ۱۴۰۱/۴/۸ خانم دکتر راضیه زاهدی PDF اسامی شرکت‌کنندگان کارگاه ORCID شیوه ایجاد کد و ساخت پروفایل پژوهشی در ORCID
۴ بازآموزی نرم‌افزار کتابخانه‌ای آذرسا (ویژه کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران) ۱۴۰۱/۵/۱۰ خانم محمدی lib.tums.ac.ir اسامی شرکت‌کنندگان نرم‌افزار بازآموزی نرم‌افزار کتابخانه‌ای آذرسا
۵ اخلاق حرفه‌ای برای کتابداران (دارای امتیاز آموزش ضمن خدمت کارکنان) ۱۴۰۱/۶/۱۴ خانم دکتر نقیسه رضائی PDF اسامی شرکت‌کنندگان اخلاق حرفه‌ای برای کتابداران اخلاق حرفه‌ای برای کتابداران
۶ مدیریت دانش در کتابخانه‌ها (دارای امتیاز آموزش ضمن خدمت کارکنان) ۱۴۰۱/۶/۱۶ خانم دکتر فرزانه فضلی PDF اسامی شرکت‌کنندگان مدیریت دانش مدیریت دانش در کتابخانه‌ها