کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

لیست مقالات و طرح‌های پژوهشی دانشگاه در حوزه مدیریت بحران

ردیف عنوان مقالات و طرح‌های پژوهشی
۱ مروری بر مطالعات اقتصاد ایمنی و هزینه‌یابی حوادث شغلی در ایران از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ میلادی
۲ توسعه روشی برای شناسایی شرایط اضطراری در صنایع فرایندی
۳ بیومارکرهای تشخیصی در القای آسیب DNA ناشی از استرس حرارتی در مواجهه شغلی:یک مرور نظام‌مند
۴ بررسی نقش ریسک‌های کلیدی در توقف استحصال گاز ترش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی صنعت پالایشگاه گاز)
۵ مدل‌سازی علت-پیامد حوادث شغلی در کارگاه‌های ساختمانی: یک مطالعه گذشته‌نگر در ایران
۶
توسعه روشی برای تجزیه‌ و تحلیل حوادث ناشی از کار: روش تجزیه‌ و تحلیل خطا
۷
تجزیه و تحلیل ریسک حریق در یک خوابگاه دانشجویی با استفاده از شاخص ریسک حریق برای ساختمان های آپارتمانی چند طبقه در سال ۱۴۰۰: یک مطالعه موردی
۸ ارزیابی بار ذهنی کار و شکست‌های شناختی پرستاران در دوره زمانی شیوع کووید-۱۹ و ارتباط آن با بروز رفتارهای ناایمن در بیمارستان‌های دولتی استان گیلان در سال‌های ۹۹- ۱۳۹۸
۹ مروری بر مطالعات سنسورهای تشخیص‌دهنده خواب‌آلودگی راننده و ارائه روش‌های ترکیبی تشخیصی و طرح مدل کارآمد
۱۰
بررسی پیش‌بینی کننده‌های اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از ترومای غرق‌شدگی در دانش‌آموزان با رویکرد مدیریت ایمنی
۱۱
ساختار تیم‌های واکنش سریع پیش‌بیمارستانی به حوادث شیمیایی، زیستی، پرتوی و هسته‌ای در ایران، یک مطالعه کیفی
۱۲
مدل‌یابی معادلات ساختاری رابطه سواد رسانه‌ای و هوش هیجانی با سواد سلامت (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)
۱۳
ارزیابی اجرای برنامه کنترل عفونت بیمارستانی در بخش اورژانس بیمارستان‌های آموزشی گرگان
۱۴
تدوین سند ملی راهبردی مدیریت بحران وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی (طرح پژوهشی)