کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نام و شماره تماس مسئولین دانشگاه

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
۱ خانم دکتر خورشید وسکوئی مدیر حوادث، فوریت‌های پزشکی و دبیر اجرائی پدافند غیر عامل دانشگاه ۰۲۱۸۸۹۸۹۶۴۳-۶
۲ آقای دکتر غلامرضا حسن‌پور مدیر بحران در معاونت تحقیقات و فناوری و کتابخانه مرکزی دانشگاه ۰۲۱۸۸۹۵۸۱۹۵