کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

گزارش فعالیت‌های انجام شده (مدیریت بحران) در کتابخانه مرکزی

  • قراردادان کپسول‌های آتش نشانی در راهروهای تمامی طبقات ساختمان کتابخانه مرکزی (۸ عدد: ۴ عدد کپسول هالوژنه و ۴ عدد کپسول حاوی دی اکسیدکربن)
  • برگزاری دوره آموزشی نحوه استفاده از کپسول‌های آتش‌نشانی جهت کلیه پرسنل توسط کارکنان سازمان آتش‌نشانی
  • چک مستمرکپسول‌های آتش‌نشانی جهت شارژ مجدد
  • چک مرتب جعبه کمک‌های اولیه از لحاظ منابع موجود و شارژ نمودن منابع مورد نیاز
  • نصب تابلوی استعمال دخانیات ممنوع در محیط کتابخانه
  • استحکام بخشیدن به قفسه‌ها و لوازم و تجهیزات اداری مورد استفاده در کتابخانه جهت جلوگیری از سقوط
  • استفاده از برچسب‌های مورد نیاز و نصب آن روی کلید و پریزهای برق شامل: خاموش/روشن جهت اطمینان از خاموش بودن برق ساختمان در زمان قطع برق
  • قراردادن تمامی کابل‌های مربوط به ساختمان کتابخانه در داک‌های مخصوص
  • چک مستمر و هفتگی تجهیزات کتابخانه توسط کارشناسان مربوطه (تعمیر/تعویض)
  • خروج اموال غیرمصرفی و اسقاطی جهت جلوگیری از انباشت مواد قابل اشتعال در محیط کتابخانه

گزارش فعالیت‌های انجام شده مدیریت بحران در کتابخانه مرکزی (PDF)